Välkommen till den svenska gemenskapen för Arch Linux!

Du har kommit till den svenska officiella hemsidan för Arch Linux, en lättviktig och flexibel Linux(®)distribution som följer Keep It Simple-principen.

Arch Linux är en oberoende GNU/Linux-distribution och finns officiellt till x86-64-arkitekturen. Med sin mångsidig är det en GNU/Linux-distribution som lämpar sig till de flesta ändamålen. Utvecklingen har fokus på enkelhet, minimalism och elegant kod. Med sitt rullande släppschema eftersträvar man att vara bleeding edge och att kunna erbjuda de senaste tillgängliga och stabila paketen.

Användaren installerar ett minimalt grundsystem och det är sedan upp till användaren själv att bygga vidare på sin minimala installation, utifrån sina egna mål och personliga preferenser om hur ett system ska se ut och fungera. Det finns inte heller något officiellt stöd för grafiska konfigurationsverktyg och den mesta konfigurationen av systemet sker via skalet genom att redigera textfiler. Motivationen till det är att man som användare har mer kontroll över sitt system och genom att inte använda verktyg som gör allting åt dig, får du också en fördjupad kunskap om hur ditt system fungerar.

Arch Linux använder sin egna pakethanterare Pacman, som förenar binära paket med ett lättanvänt paketbyggsystem. Detta ger användaren möjlighet att enkelt kunna hantera och modifiera paket både från det officiella förrådet likväl som sina egna personliga paket. Man strävar också efter att hålla paketen så nära originalen uppströms. Patchar tillämpas bara för att ett paket ska kunna kompileras och kunna köras med de andra paketen på ett uppdaterat Arch Linux-system.